Yunnan Time:; ยินดีต้อนรับสู่ยูนนาน

งานแสดงวัฒนธรรมศาสนาพุทธ

        เมื่อวันที่ 14 บริษัท Wen tou ยูนนาน บริษัทการลงทุน Yin du จำกัด และ บริษัทการลงทุน Bang ding ยูนนาน การลงนามในสัญญาร่วมทุนของโครงการการสร้างเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม Xin hua ที่เทศมณฑลเห้อชิ่ง เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่

        ตามแนะนำว่า เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม Xin hua การลงทุนรวมประมาณ 5 พันล้านหยวน พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ จะสร้างศูนย์การแสดงเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวเดิม -- หมู่บ้าน Xin hua เห้อชิ่ง (เป็นสถานที่ท่องเที่ยวะดับ 4Aของชาติ)

        เมื่อโครงการนี้ประสบความสำเร็จ ยังจะจัดรายการการแสดงวัฒนธรรมศาสนาพุทธขึ้น ชื่อชั่วคราวว่า “เมืองศาสนาพุทธ Miao xiang” ฝ่ายลงทุนบอกว่า จะพยายามทำให้ทุกโครงการมุ่งมั่นที่จะสร้างขึ้นภายในสามปี โดยรับนักท่องเที่ยวประมาณปีละ 100 ล้านคน และสร้าง ตำแหน่งงานใหม่ประมาณ 5000 ที่
 

1/1 หน้าแรก1 หน้าสุดท้าย