Yunnan Time:; ยินดีต้อนรับสู่ยูนนาน

สวนดอกไม้เขตร้อนสิบสองปันนา

        สวนดอกไม้เขตร้อนสิบสองปันนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 3A ระดับชาติ ตั้งอยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์พืชเขตร้อนยูนนาน เมืองเชียงรุ้ง พื้นที่ 80 เฮคเตอร์ สวนดอกไม้เขตร้อนแบ่งเป็นสวนสมุนไพร สวนพืชปาล์ม สวนเซวันนาหญ้า สวนต้นไม้ผลไม้ และสวนพืชเศรษฐกิจเป็นต้น ในสวนมีดอกไม้และพืชเศรษฐกิจหลากหลาย เกือบ 1,000 ชนิด
 

        สวนดอกไม้เขตร้อนสิบสองปันนาโดยแสดงผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางดอกไม้เมืองร้อนและพืชเขตร้อน รวมภูมิเนื้อหาวิทยาศาสตร์ การศึกษาความรักชาติ การท่องเที่ยว และสันทนาการเป็นหนึ่ง